Fauna Opvang Brabant 

De stichting Fauna Opvang Brabant heeft zich als doel gesteld de opvang en verzorging van niet-gedomesticeerde inheemse dieren, zoals vogels, vleermuizen, egels, reeën, over de gehele provincie Noord Brabant te coördineren en te structureren. Alle reeds bestaande opvangcentra zijn vertegenwoordigt in het bestuur.

De Stichting gaat uit van twee hoofdcentra, die qua inrichting de mogelijkheid bezitten om alle soorten inheemse dieren op te vangen. De centra werken samen maar blijven autonoom. De hoofdcentra zijn gevestigd in Zundert (VRC Zundert) en Someren (Vogelopvang Someren). Aan deze hoofdcentra zijn verbonden de centra met een specialistische opvang: Stichting Egelopvang Roosendaal en Stichting Vleermuisopvang Oss.

De samenwerking  tussen de organisaties is heel breed en betreft de opvang, verzorging, educatie en kennisuitwisseling. De samenwerking wordt ondersteund door de Provincie Noord-Brabant.

Organisatiestructuur; Fauna Opvang Brabant

Stichting Fauna Opvang Brabant (FOB) is een stichting die tot doel heeft de opvang van inheemse dieren te coördineren en te structureren in de provincie Brabant. Tevens bewaakt de stichting de kwaliteit van de opvang. Alleen opvangcentra met erkende ministeriële vergunningen inzake de opvang komen in aanmerking voor ondersteuning door het FOB.

Het bestuur van de Stichting word gevormd door personen die affiniteit hebben met de sector. Er zal getracht worden alle sectoren te vertegenwoordigen in het bestuur. Het bestuur wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht.

De stichting gaat uit van twee hoofdcentra:

Deze centra hebben de mogelijkheden en accommodatie om alle soorten inheemse dieren op te vangen. De hoofdcentra werken autonoom, maar werken zeer nauw samen. De samenwerking bestaat uit kennisoverdracht en uitwisseling van dieren.

De hoofdcentra moeten aan de volgende criteria voldoen:

1. Het opvangcentrum heeft als rechtsvorm een stichting of een vereniging;

2. Het opvangcentrum heeft een vakbekwame dierverzorger.

3. Het doel is dieren opvangen, laten herstellen en zo spoedig mogelijk laten terugkeren in de natuur;

4. Er mogen geen bedrijfsmatig activiteiten gekoppeld zijn aan de opvang van (beschermde) dieren;

5. De werkwijze m.b.t. opvang en behandeling wordt schriftelijk vastgelegd. Bestuur, beheerder en  medewerkers handelen volgens deze procedure;

6. Het centrum moet continu telefonisch bereikbaar zijn;

7. Het centrum moet samenwerken met andere centra die dieren kunnen opvangen waar het centrum in kwestie zelf niet voor kan zorgen;

8. Het centrum moet ingericht zijn voor gespecialiseerde opvang van een of meer diersoorten;

9. Naast geschikte verblijfsruimtes, moeten ook aparte ruimtes zijn voor herstel, veterinaire behandeling, quarantaine en het uitwennen;

10. Er moeten hygiënische omstandigheden zijn om besmetting te voorkomen;

11. Roof- en prooidieren moeten voldoende gescheiden zijn;

12. De juiste voeding moet beschikbaar zijn;

13. De juiste veterinaire zorg moet beschikbaar zijn;

14. Er is een goed protocol voor het in vrijheid stellen inclusief het voorafgaande uitwennen van opgevangen dieren;

15. Er is een protocol voor euthanasie;

16. Er is een beheerder die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding;

17. Er is tenminste één vaste medewerker met de juiste kwalificaties voor dierverzorging;

18. Er moet een deugdelijke administratie zijn waarin alle opgenomen dieren worden vermeld;

19. Er wordt een logboek bijgehouden van de dagelijkse gezondheidstoestand van alle opgenomen dieren.

20. Het hoofdcentra heeft een vergunning om alle inheemse dieren te mogen opvangen

Hoofdcentra zijn:

-West Brabant, Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert. locatie Zundert.

-Oost Brabant, Stichting Vogelopvang Someren, locatie Someren.

Aan de hoofdcentra zijn gelinieerd:

-Specialistische opvang:

Deze opvangcentra zijn gespecialiseerd in specifieke diersoort en werken onder de vergunning van de hoofdcentra, hetgeen met een samenwerkingsovereenkomst bevestigd is. Deze samenwerkingsovereenkomst is noodzakelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Het heeft de voorkeur dat deze centra worden ondersteund door een werkgroep, gespecialiseerd in deze diersoort.

Nu aanwezige centra zijn:

-De Stichting Egelopvang Roosendaal, samenwerkingsovereenkomst met Vogelrevalidatiecentrum Zundert.

-De vleermuisopvang te Oss, samenwerkingsovereenkomst met Vogelrevalidatiecentrum Zundert.

Vooropvang- doorgeefcentra:

Deze opvangcentra hebben als enige doel het tijdelijk opvang bieden aan inheemse dieren. Deze centra werken samen en volgens de protocollen van de hoofdcentra. Deze centra staan in de ministeriële ontheffing van het hoofdcentra vernoemd. Deze centra zorgen voor de eerste hulp en voorkomen op die manier onnodig lijden van dieren. Deze centra werken alleen met vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden opgeleid in de hoofdcentra. De dieren blijven niet langer dan hoognodig in deze vooropvang en worden dan overgebracht naar het hoofdcentra. Het transport van deze dieren gaat in onderling overleg. De verwachting is dat ieder hoofdcentra drie of vier van dergelijke vooropvang nodig heeft om Brabant dekkend te kunnen werken. Voor deze centra is het hoofdcentra leidend.

Nu aanwezige centra zijn:

Dierenbescherming Eindhoven, gelieerd aan Vogelopvang Someren

Vogelasiel Tilburg, gelieerd aan VRC Zundert.

Stichting Asiel Roosendaal, gelieerd aan VRC Zundert.

Dierenambulance Altena te Rijswijk (NB) gelieerd aan VRC Zundert.

De heer: W. van Lith, in Nistelrode , gelieerd aan Vogelopvang Someren.

BESTUUR STICHTING FAUNA OPVANG BRABANT (FOB)

Bestuurssamenstelling

  • Peter Twisk – secretaris. 

  • Ine Timmers - voorzitter.

  • Wil Kregting - Penningmeester

  • Conny Scheeres – bestuurslid